MS 电动银幕--彩虹系列  (铁外壳)遥控电动银幕 标配无线遥控器 白塑幕 100寸 4:3
品牌:投影幕布
渠道价格: ***.00
普通代理: ***.00
核心代理: ***.00
订购返积分:0
商品好评:
订购数量:
现有库存量:50
为您推荐产品
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
渠道价格: ***.00
代理价格: ***.00
产品详细参数
基本参数
产品类型
投影机幕布
品牌
MS
其它参数
其它参数
88mm铁外壳 100寸 4:3 尺寸 2030*1520
产品详情介绍
质保时间:12[月]
售后说明:更新中。。。。。。
技术支持:0531-86973891
售后服务:0531-86973891
合作咨询:13256442080
联系地址:济南山大路数码港公寓1E-4